נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.

דור כימיקלים בע"מ – LDAR

ניטור ודיווח LDAR – Leak Detection And Repair

מהות הפרויקט:

ניטור ודיווח פליטות בלתי מוקדיות כתוצאה מדליפות ציוד ואביזרים מפעילות בתחום התעשייה הפטרוכימית

הלקוח:

דור כימיקלים בע"מ

תאריך ביצוע:

2011 ואילך

תיאור הפרויקט:

ניטור ודיווח LDAR בהתאם להנחיות המפורטות בפרוטוקול EPA הייעודי למטרה זו – "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates" בשילוב "הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה) התש"ע 2010" (מהדורה 2, ספטמבר 2012) של המשרד להגנת הסביבה

תכולת הפרויקט:

  • מדידה של ריכוז הדליפות מרכיבי ציוד
  • המרת הריכוזים שנמדדו לחומרים שנוטרו בפועל
  • חישוב קצבי פליטה בהתאם לסוג התעשייה והרכיבים שנוטרו
  • ריכוז סך הפליטות מהמתקן בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה
  • הפקת דו"ח מסכם הכולל ביצוע מאזני פליטות גזים אורגנים נדיפים לאוויר בחתך שנתי

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.