נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

אסדרה סביבתית משולבת – פז שמנים וכימיקלים בע"מ

הכנת מסמכי אסדרה סביבתית משולבת עבור פז שמנים וכימיקלים בע"מ

מהות הפרויקט:

הכנת מסמכי אסדרה סביבתית משולבת לפי עקרונות ה- IPPC המפורטים בדירקטיבה של האיחוד האירופאי ועל פי המתודולוגיה הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה

הלקוח:

פז שמנים וכימיקלים בע"מ

תאריך ביצוע:

2012 – 2013

תיאור הפרויקט:

הכנת מסמכים המרכזים את מכלול השפעות מפעל אחסון ומחזור שמנים וממסים על הסביבה: פליטות לאוויר, שפכים, פינוי פסולות, רעש וריח.

תכולת הפרויקט:

 • תיאור מפורט של המפעל ופעילותו
 • חישוב פליטות לאוויר מתהליכי הייצור, תהליכי המחזור, מיכלי אחסון, מילוי מיכליות כביש ומארזים ניידים וכיו"ב
 • פירוט מקורות השפכים לרבות הספיקה והמזהמים מכל מקור
 • ריכוז וניתוח דיגומי ארובות ואנליזות שפכים
 • דיווח על פסולת מסוכנת ולא מסוכנת כולל התפלגות לפי המקור יוצר הפסולת
 • בדיקת פערים למול מסמכי BREF – Best Available Techniques Reference Document רלוונטיים מאת הדירקטיבה האירופאית
 • הכנת תוכנית יישום פערים בשיתוף פעולה עם המפעל
 • הרצת מודל פיזור מזהמים באוויר ובדיקת ריכוזי המזהמים בסביבה, באמצעות תוכנת CALPUFF

2011-09-06 10.52.55 תמונה0742

 

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.