נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

דור אקולוגיה בע"מ – PRTR

דיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR -Pollutant release and transfer register) – דור אקולוגיה בע"מ

מהות הפרויקט:

דיווח למשרד להגנת הסביבה על פליטות חומרים מזהמים שנפלטו או הוזרמו לסביבה

הלקוח:

דור אקולוגיה בע"מ

תאריך ביצוע:

2013

תיאור הפרויקט:

פירוט תהליכי המפעל ועריכת תרשים זרימה. זיהוי מקורות פליטה וכן זיהוי מזהמים/ פסולת וסיווגם על פי סוגי פליטות אפשריות ממקורות פליטה השונים. בחירת שיטת חישוב מיטבית (שח"מ) עבור כל מקור/סוג פליטה. סכימת הנתונים והזנתם לטופס דיווח PRTR.

תכולת הפרויקט:

  • חישוב נתוני צריכת אנרגיה שנתית
  • חישוב פליטות מזהמים שנתיות במפעל כולל פליטות מתאונות ותקלות
  • חישוב הזרמות שפכים למט"ש
  • פירוט העברות פסולת

Picture 031 Picture 004

23082008155 Picture 007

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.