נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

דלק פי גלילות – מסוף אשדוד – LDAR

ניטור ודיווח LDAR – Leak Detection And Repair

מהות הפרויקט:

ניטור ודיווח פליטות בלתי מוקדיות כתוצאה מדליפות ציוד ואביזרים מפעילות הכוללת תזקיקי נפט וחומרי סיכה

הלקוח:

דלק פי גלילות – מסוף אשדוד

תאריך ביצוע:

2011 ואילך

תיאור הפרויקט:

ניטור ודיווח LDAR בהתאם להנחיות המפורטות בפרוטוקול EPA הייעודי למטרה זו – "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates" בשילוב "הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה) התש"ע 2010" (מהדורה 2, ספטמבר 2012) של המשרד להגנת הסביבה

תכולת הפרויקט:

  • מדידה של ריכוז הדליפות מרכיבי ציוד
  • המרת הריכוזים שנמדדו לחומרים שנוטרו בפועל
  • חישוב קצבי פליטה בהתאם לסוג התעשייה והרכיבים שנוטרו
  • ריכוז סך הפליטות מהמתקן בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה
  • הפקת דו"ח מסכם הכולל ביצוע מאזני פליטות גזים אורגנים נדיפים לאוויר בחתך שנתי

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.