נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

הנדסת אנרגיה

מערכות דלק:
תחום האנרגיה בחברה כולל תכנון מערכות דלק לסוגיהן, כדוגמת קווי צנרת ארציים, חוות לאחסון דלקים ומערכות ניפוק דלקים.

מערכות גפ"מ:
מיכלי לחץ עיליים ותת קרקעיים לאחסון גפ"מ, מערכות דחיסה ושאיבת גפ"מ, מערכי צנרת גפ"מ, תכנון מפעלי מילוי גלילים.

גז טבעי:

  • צנרת גז טבעי בלחצים שונים
  • הסבת ציוד משימוש בדלקים שונים לשימוש בגז טבעי
  • הסבת מפעלים לשימוש בגז טבעי

סקרי אנרגיה:
ניתוח צרכי אנרגיה מפעליים והכנת תוכנית לחסכון באנרגיה הכוללת אומדני השקעה וניתוח החזר השקעה.

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
פרוייקטים לדוגמא:

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.