נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

הנדסת סביבה

 • תסקירי השפעה על הסביבה
 • סקרים סביבתיים (סיכונים, אוויר, קרקע, שפכים)
 • היתרי פליטה (לאוויר) \ סקרים סביבתיים אינטגרטיביים
 • ליווי מפעלי IPPC \ תיקי מפעל

הנדסת סביבה – כללי

עם הגברת המודעות וההעלאה המתמשכת בסף הדרישות בנושאי איכות הסביבה על ידי הרשויות הסביבתיות (המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים לאיכות סביבה וכיו"ב), נדרשים כיום מפעלים קיימים ומתוכננים להגיש לרשויות דו"חות סביבתיים בהיקפים שונים. דו"חות אלה משמשים כלי עזר לרשויות בכדי לחוות דעה על מידת השפעת פעילות המפעל, במצב קיים או עתידי, על הסביבה.

חוות דעת זו נדרשת על ידי הרשויות, בין היתר, לצורך מתן היתרים הכוללים היתר רעלים למפעלים קיימים, היתר בניה למפעל (או מתקן בתוך המפעל), היתר הקמה לאזור תעשייה חדש ועוד.

הדו"חות המתוארים להלן ערוכים במספר רמות, על פי דרישת הרשויות. המסמכים הסביבתיים המבוצעים בשוטף על ידי מהנדסי החברה כוללים:

 • ניטור LDAR
 • תסקירי השפעה על הסביבה
 • סקר סיכונים לפי מסמך מדיניות מרחקי הפרדה למקורות נייחים
 • סקר סיכונים הסתברותי תוך חישוב סיכון אישי וציבורי (החברה הינה היחידה בארץ המחזיקה בתוכנת RISKCURVE, תוכנה אשר פותחה על ידי חברת TNO – גוף המו"פ של ממשלת הולנד)
 • מדריך ניהול סיכונים למקורות נייחים על פי מתודלוגיית ה- CALARP
 • סקר סייסמי למקורות נייחים על פי מתודולוגיית ה- CALARP
 • היתרי פליטה לאוויר (על פי חוק אוויר נקי)
 • מרשם ודיווח פליטות (PRTR)
 • סקר סביבתי אינטגרטיבי
 • ליווי מפעלי IPPC ברכל הקשור במתן מענה לדרישות סביבתיות
 • תיקי מפעל
 • סקרי שפכים
 • סקרי קרקע

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.