נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

איכות אויר

במסגרת הפעילות השוטפת בתחום, החברה עורכת היתרי פליטה לאוויר על פי חוק אוויר נקי (2008) ובהתאם לדרישות הרשויות, לרבות אסדרה סביבתית משולבת.
הסקרים כוללים סקרי תהליכים, סקרי פליטות, סקרים סביבתיים, סקרי פערים על פי הדירקטיבה האירופאית (IPPC), והכנת תוכניות לגישור פערים והפחתת פליטות בהתאם למוגדר כ- BAT.

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
פרוייקטים לדוגמא:

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.