נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

חומרים מסוכנים- תכנון ויישום פתרונות

פז הנדסה מתכננת פתרונות בתחומי בטיחות, מרחקי הפרדה, היבטי איכות סביבה, עריכת סקרי סיכונים וטיפול מול הרשויות.
בחברה קיימת התמחות מיוחדת בכל הנוגע לחומרים מסוכנים לסוגיהם ובמצבי הצבירה השונים.

 • סקרי סיכונים דטרמיניסטיים- סקרים להערכת הסיכונים משימוש, אחסון ושינוע חומ"ס תוך שימוש בתוכנות ממוחשבות – ALOHA, WHAZAN, EFFECTS.
 • סקרי סיכונים הסתברותיים- הסקרים בוחנים את הסיכון הפוטנציאלי לסביבה באתר ומחוץ לגבולות המתחם, כתוצאה מהפעילות הכוללת של המפעל. הסיכון מחושב על ידי צירוף ההשלכות והסבירויות של מגוון תרחישים במטרה לחשב ערך של סיכון אישי וסיכון ציבורי, תוך שימוש בתוכנה ממוחשבת ומתקדמת – RISKCURVES (התוכנה פותחה על ידי חברת TNO, גוף המו"פ של ממשלת הולנד).
 • מדריך ניהול סיכונים- תוכניות ניהול סיכונים במתכונת הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה לפעילות קיימת (על בסיס התקן של מדינת קליפורניה, ארה"ב CALARP) והכוללת ריכוז נהלי בטיחות בשגרה וחירום, מבנה ארגוני בטיחותי, ניתוח סיכונים, פירוט מערכות בטיחות, רשימות איכון, וכו'.
 • תיקי מפעל- הכנת תיקי מפעל במתכונת הנדרשת על ידי משרד הפנים, כולל תיאור מערכות, לוחות איכון בעלי תפקידים, נהלי בטיחות וחירום, סקר סיכונים, התארגנות לטיפול באירועים חריגים.
 • מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים- מדיניות המשרד להגנת הסביבה קבעה מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין מוקדי האוכלוסייה בהליכי תכנון ובמצב קיים. בחינת הסיכונים מבוצעת במתכונת הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה, בהתאם למסמך חוזר מנכ"ל בנושא מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים.

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.