נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

ניטור LDAR

ביצוע ניטורים ממקורות פליטה לא מוקדיים על פי פרוטוקול LDAR – Leak Detection And Repair, והפקת דוחות מסכמים לרשויות.

מטרה:

ניטור ותיקון דליפות של פליטות לא מוקדיות של גזים נדיפים מציודים, צנרת ואביזרים.

שיטת עבודה:

  • תיעוד וסיווג ציודים, צנרת ואביזרי צנרת (מבוצע חד פעמי בתחילת העבודה) – תיעוד מתקן תהליכי המכיל חומר נדיף הכולל מיפוי: מיכלים, אוגנים, מדי לחץ, משאבות וכו', וכן הקווים בהם זורם החומר הנדיף הנדרש לניטור על פי תכנית LDAR. התיעוד מבוצע על רקע תזרימי P&ID בהם מצויינים וממוספרים כל הרכיבים הנדרשים לניטור.
  • שלב הניטור – הניטור מבוצע באמצעות שימוש במכשיר אנלייזר תקני, המקובל על ה- EPA והרשויות הסביבתיות בארץ. ביצוע כיול יומי ורבעוני של האנלייזר, על פי המפורט ב- EPA Method 21.
  • עדכון המזמין לגבי הימצאות ריכוזים הגבוהים מ- 1,000 חל"מ (נתון המצביע על קיום דליפה) לצורך טיפול במקור הדליפה וניטור חוזר של המקור הדולף עד אימות הימצאות ריכוז קביל (הנמוך מ- 1,000 חל"מ).
  • הפקת דוח מסכם – הערכת וסיכום פליטות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

Accrediatation certificate

תעודת הסמכה

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
פרוייקטים לדוגמא:

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.