נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

סקר סייסמי

החברה מתמחה בהכנת מדריך ניהול סיכונים סייסמיים בהיבט של תקריות חומרים מסוכנים במתכונת הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה, אשר כולל תיאור תנאים גיאולוגיים ובחינת עמידות מתקנים בפני רעידות אדמה.

מטרה:

לוודא ולספק ביטחון הגיוני, סביר ומספק למצב ששחרור של חומר מוסדר, בעקבות רעידת אדמה, לא יגרום לפגיעה באוכלוסייה הנמצאת בסביבת המפעל.
המדריך מסתמך על הדרישות האמריקאיות CALARP. הנחיות המדריך יישומיות למערכות מבניות ומרכיבים אשר כשל או קריסה שלהם עלולים לגרום לשחרור כמות משמעותית של חומר מוסדר, העלולה לגרום פגיעה באוכלוסייה הנמצאת בסביבות המקור הנייח.

מה במדריך:

  • תיאור הסיכונים הסיסמיים באתר – ספקטרום תגובה, קריעת פני שטח, התנזלות ושקיעות, יציבות מדרונות וצונאמי.
  • תיאור מפורט של המתקנים הרלוונטיים, כולל הקונסטרוקציה של המבנים ופרוט מתקני החומרים המסוכנים ומיקומם במבנים.
  • תיאור של חתך הקרקע באתר, כולל צרוף המקורות – קידוחי ניסיון, תיאור בורות ותעלות, בדיקות מעבדה וכו'.

פז הנדסה וניהול הינה חברת הנדסה רב תחומית, המשלבת בתוכה מחלקה לאיכות סביבה ומחלקה להנדסה אזרחית. הידע והניסיון של שתי המחלקות הכרחי לביצוע המדריך ושילובן בחברה אחת מוביל לכך שהמדריך נעשה באופן היעיל ביותר ובזמן הקצר ביותר.

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
פרוייקטים לדוגמא:

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.