נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

תסקירי השפעה על הסביבה

הכנת מסמך סטטוטורי בן חמישה פרקים במתכונת הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה והכולל את כל ההיבטים הסביבתיים במתחם הנבחן טרם הקמת המערכת/המפעל, ולאחר מכן מתן המלצות לדרישות תכנוניות וטיפול במפגעים סביבתיים פוטנציאלים.
תסקיר השפעה על הסביבה מהווה תנאי הכרחי לקבלת היתר בניה ורישיון עסק.

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
פרוייקטים לדוגמא:

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.