נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

PRTR

עריכת המידע הנדרש, כולל ליווי מול הרשויות ועד להשלמת תהליך הרישום והדיווח בהתאם לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) – התשע"ב 2012, על פי מתודולוגיית Pollutant Release and Transfer Registration.
הדיווח הנדרש מבוסס על שימוש בשיטות החישוב המיטביות להכנת הדו"ח השנתי.

רקע:

מטרתו של החוק הינה להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל באמצעות:

  • הטלת חובות דיווח על מפעלים לעניין פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת מהמפעלים לסביבה
  • יצירת מרשם פומבי ונגיש לציבור בכל עת, הכולל מידע על פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת ממפעלים לסביבה
  • עריכתה ופרסומה של רשימת מצאי הכוללת מידע על חומרים מזהמים ופסולת שנפלטו או שהועברו ממקורות שונים לסביבה

על פי חוק שקיפות הפליטות, חלה חובת דיווח על חברות ומפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית באמצעות מרשם של פליטות מזהמים והעברות פסולות ומזהמים לסביבה (PRTR).
מודל ה- PRTR מייצר מנגנון המחייב חברות ומפעלים לדווח על כמות פליטות שנתית של מזהמים וכל סוג פסולת אשר הועברה בתעשייה ובשינוע.
על פי החוק, בעל מפעל ימסור אחת לשנה, לא יאוחר מיום 31 במרס של אותה שנה, דיווח על המפעל לגבי שנת הכספים שקדמה למועד הדיווח.

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
פרוייקטים לדוגמא:

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.