נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

עדכון תיק מפעל – א. שיצר בע"מ

עדכון תיק מפעל בהתאם למיקום החדש של המפעל עבור א. שיצר בע"מ

מהות הפרויקט:

עדכון תיק מפעל למפעל העוסק בייבוא, אחסון, ערבוב וניפוק כימיקלים אשר חלקם מסווגים כמסוכנים

הלקוח:

א. שיצר בע"מ – כימיקלים וציוד לתעשייה בע"מ

תאריך ביצוע:

2013

תיאור הפרויקט:

הכנת תיק מפעל על פי טיוטת מתכונת סופית לתכולת תיקי המפעל החדשה של הוועדה הבין משרדית משנת 2006

תכולת הפרויקט:

 • פירוט השלבים בטיפול באירוע תאורטי והמשימות העיקריות בהם – נוהל חירום
 • ריכוז בעלי תפקידים וצוותים למשימות בשלבים השונים של האירוע התאורטי
 • הכנת טבלת אירועים פוטנציאלים ותגובות נדרשות
 • הערכת סיכונים לאירועים הפוטנציאליים באמצעות תוכנת ALOHA
 • עדכון רשימות איכון ושליטה לצוותי החירום
 • עדכון המצאי, אמצעי המיגון, אמצעים טכניים והמידע הנדרש בעת אירוע
 • ריכוז הוראות כלליות לכיבוי אש ונוהל טיפול ופינוי נפגעים

ספטמבר 2013 222 (2)

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.