נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

שלד מבנים מפעל נירעותק

הלקוח:

אגש"ח ניר דוד, נירעותק

תאריך ביצוע התכנון:
2012

תיאור:
הרחבת מפעל נירעותק, הכנת תכנית אב לפיתוח, חלופות למיקום המבנה, תכנון שלד מבנה בשטח 1,200 מ"ר והתאמת מבנים סמוכים.

תכולת התכנון

 • תכנית אב להכפלת כושר ייצור – איתור שטחים לח"ג, חומר בתהליך ותוצ"ג, שטחי ייצור ותפעול
 • בחינת תשתיות הייצור ותגבורן על פי הצרכים החדשים – סקירה, תכנון מוקדם, תכנון מפורט, רכש ציוד וליווי התקנה
 • ניתוח חלופות בינוי
 • תכנון ביסוס, אולם ייצור, תעלות איסוף ואלמנטים ייעודיים
 • תאום מול יצרן ציוד הייצור (ספק חו"ל)
 • תכנון שלד פלדה ומערכת קירוי
 • מפרטי ביצוע, כתבי כמויות ואומדנים
 • פיקוח צמוד וניהול הקמה

IMG_0625

נשמח לשוחח עמכם!

 • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.