נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

שפכים סניטרים במתחם סודה סטרים

שם הפרויקט:
שפכים סניטרים במתחם סודה סטרים

מהות הפרויקט:
במסגרת הקמת 3 מבני ייצור בשטח כולל של כ- 30,000 מ"ר, תכנון מערכת שפכים סניטרית

הלקוח:
סודה סטרים בע"מ

תאריך ביצוע התכנון:
2013

תיאור:
במסגרת פינוי שפכים סניטרים מהמבנים לעיל, תכנון צנרת פינוי אתרית והתחברות למערכת עירונית.
תכנון מערכות פנים מבניות לרבות תחנות שאיבה ממפלסים נמוכים

תכולת התכנון:

  • תכנון פרוגרמטי ותאום מערכות עם מגוון תשתיות תת קרקעיות נוספות
  • תכנון מפורט פנים מבני
  • תכנון מפורט לצנרת שטח
  • הכנת מפרטי ביצוע קבלני
  • כתבי כמויות ואומדני השקעה
  • פיקוח עליון על הביצוע

IMG_0336

2013-04-09 08.10.19

 

נשמח לשוחח עמכם!

  • מלאו פרטיכם או התקשרו כעת: 04-8704585
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.